Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Strazdų pelkė

5 km į rytus nuo Pagėgių, prie Šiaulių–Tilžės plento esanti pelkė.

Strazdų pelkė, yra 5 km į rytus nuo Pagėgių, prie Šiaulių–Tilžės plento. Plotas 672 ha (pramoninis 162 ha). Nuo pelkės vidurio į vakarus, šiaurę ir pietus atsišakoja ilgos atšakos. Šiaurinėje atšakoje yra nesupelkėjusių salų (apie 18 ha). Per pietinę ir vakarinę atšaką teka Piktupė (Vilkos intakas). Didelę pelkės dalį sudaro plyninė (viksvinė) žemapelkė. Durpių klodo didžiausias storis 7,2 m, vidutinis – 2,09 m. Strazdų pelkės viduryje po durpėmis yra ežerinių nuosėdų. Dugne – priemolis, priesmėlis, smėlis. Šiaurinėje dalyje daug senų karjerų.

L: Jakštas P. Senoji Šilutė, 1994; Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė. 2000.