Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Strasdai

Strazdai, lietuvininkų giminė.

Strasda (Strazda), lietuvininkų giminė. XIX a. pabaigoje gyveno Žukų parapijoje Šusterių kaime. Ensis Strasdas, karo laivyno jūreivis, žuvo 1915 Baltijos jūroje. Jo brolis sužeistas Vakarų fronte. Sesuo Maria 1915 rusų buvo ištremta į Simbirską prie Volgos upės, tik 1918 galėjo grįžti atgal. Gimtinėje nebelikus artimųjų Maria Strasdaitė persikėlė į Tilžę, dirbo Nemuno laivininkystėje. Kaune susipažino su vietos vokiečiu. 1930 susilaukė sūnaus – būsimo kraštotyrininko Alfredo Heinricho Witoldo Fugalewitschaus (Kauno evangelikų liuteronų bažnyčioje jis buvo pakrikštytas kaip Alfredas Genrikas Vytautas Fugalevičius).

MLEA