Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stoniškių atraminis gręžinys

pirmas gręžinys, prakirtęs Baltijos sineklizės centrinės dalies nuosėdinę dangą ir pasiekęs kristalinį pamatą.

Stõniškių atramnis gręžinỹs, 1950–1953 išgręžtas netoli Stoniškių. Jis pirmas prakirto Baltijos sineklizės centrinės dalies nuosėdinę dangą ir pasiekė kristalinį pamatą. Gręžinio gylis 2112 m, jo pjūvis (metrais): kvarteras (16), kreida (120,7), jura (108,8, triasas (287,5), permas (49), demonas (630), silūras (718,3), ordovikas (50,8), kambras (128,3), proterozojus (2,6). Nustatyta, kad nuosėdų storis viršija 2 km. Čia pirmąsyk Pabaltijyje aptiktos apatinio devono nuosėdos, kartu su vandeniu gautos dujos, turinčios metano ir sunkiųjų angliavandenilių, tai atskleidė sineklizės perspektyvą naftos ir dujų paieškoms.

L: Kisnierius J. L. Lietuvos TSR gręžinio „Stoniškiai“ atraminis pjūvis. V., 1974.

Vitalis Sakalauskas