Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Steponas Jaugelis-Telega

XVII a. lietuvių raštijos darbuotojas.

Jáugelis-Telegà Steponas apie 1600Kėdainiuose 1666ten pat, lietuvių raštijos kūrėjas, evangelikų reformatų veikėjas. Vienas žymiausių XVII a. giesmių kūrėjų ir vertėjų. Kėdainiuose vertėsi prekyba, turėjo kelis dvarelius ir palivarkus. 1631–66 buvo Kėdainių burmistras, 1648 – Kėdainių gimnazijos rektorius. Nuo 1648 Karaliaučiaus universitete studijavo teisę. Parengė (su kitais) spaudai Knygą nobažnystės krikščioniškos (1653, kontrafakcinis leidimas 1684), iš lenkų kalbos išvertė svarbiausią knygos dalį Psolmay Dovida šventa (sudaro 80 psalmių ir 160 giesmių), parašė dedikaciją Jonušui Radvilai.