Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stephanus Gorlovius

Štefanas Gorlovijus, XVII a. Prūsijos kunigas, orientalistas.

Gorlovius Stephanus (Štefanas Gorlòvijus) 1619 XII 27Neuhofe (Rytprūsiai) 1678 VIII 19Karaliaučiuje, Prūsijos kunigas, orientalistas. Teologijos studijas magistro laipsniu baigė 1644 Karaliaučiaus universitete. Vienerius metus Olandijoje gilino orientalistikos žinias. Karaliaučiaus universitete dėstė Rytų kalbas, buvo fakulteto dekanas, du kartus universiteto rektorius; profesorius. Kunigavo Karaliaučiaus miesto dalies Lyvenikės (vok. Löbenicht) bažnyčioje; joje pamokslai buvo sakomi ir lietuvių kalba. Parašė keletą mokslinių veikalų, svarbiausias – Pulchra quaedam hebraeorum antiquiomm apophtegmata, 1674 [Nepaprastai gražios senosios žydų sentencijos]. Skelbė savo pamokslus, panegirikas ir kitus proginius kūrinėlius.

Vytautas Raudeliūnas