Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stephan Dolezel

Štefanas Dolecelis, vokiečių istorikas.

Dolezel Stephan (Štefanas Dólecelis) 1936 XI 16Olomouce (Čekija), vokiečių istorikas. Filosofijos mokslų daktaras. Mokslinių filmų instituto Cultures skyriaus Göttingene vadovas. Nuo 1976 J. G. Herderio Marburgo instituto tyrimų tarybos narys. Tiria Rytų Europos ir Prūsijos bei Mažosios Lietuvos istoriją. Svarbiausi veikalai: Das preussisch-polnische Lehnsverhältnis unter Herzog Albrecht von Preussen 1525–1568, 1967 [Prūsijos ir Lenkijos leniniai santykiai valdant Prūsijos hercogui Albrechtui 1525–1568]; Die Staatsverträge des Herzogtums Preussen. Teil 1. Polen und Litauen 1525–1657/58, 1971 [Prūsijos hercogystės valstybinės sutartys. D. 1. Lenkija ir Lietuva 1525–1657/1658].

Vytautas Raudeliūnas