Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stasys Vaitekūnas

XX–XXI a. lietuvių geografas.

Vaiteknas Stasys 1941 III 9Reibinių k. (Joniškio vls.) 2016 XII 8Vilniuje, geografas. Habil. dr. (1987, fiziniai mokslai), Lietuvių katalikų mokslų akademijos ir Tarptautinės Informatikos akademijos akademikas. 1965 baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą. 1965–1968 Lietuvos mokslų akademijos Geografijos skyriaus jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1968–1993 Vilniaus universiteto Ekonominės istorijos ir geografijos katedros dėstytojas, docentas, vedėjas (1986–1993). 1993–2002 Klaipėdos universiteto rektorius, 2003–2007 Senato pirmininkas, 1994–2006 Socialinės geografijos katedros vedėjas, nuo 2007 jos vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius (1988). Mokslinio žurnalo Tiltai vyriausiasis redaktorius. Skaitė paskaitas, stažavo ir dirbo pagal kontraktus daugelyje užsienio universitetų ir institutų (JAV, Kanadoje, Japonijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje ir kitur). 1989–1995 – Lietuvos geografų draugijos prezidentas, 1990–1994 daugelio vyriausybinių darbo grupių įstatymams rengti pirmininkas. 1995–2005 Lietuvos mokslo tarybos narys, daugelio kitų mokslo tarybų, komisijų, draugijų ir fondų narys. 2002–2004 – Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų Baltijos skyriaus vicepirmininkas. 1997–1998 Mažosios Lietuvos enciklopedijos skyriaus vedėjas, 2007 – Visuotinės lietuvių enciklopedijos Mokslinės redakcinės tarybos pirmininkas. Mokslinių tyrimų kryptys: Lietuvos geodemografinės regioninės gyventojų problemos, Lietuvos gyvenviečių sisteminiai tyrimai, geopolitika, sienų raida, regionai ir jų politika, kartografija ir istorija, mokyklinė geografija. Parašė knygas Lietuvos kaimo gyventojai ir gyvenvietės (1980; su V. Rupu), Karta keičia kartą (1986, su kitais), Zentrensysteme als Träger der Raumentwicklung in Mittel- und Osteuropa (1994, su kitais), Lietuvos teritorija ir gyventojai (1998), Po Alma Mater skliautais (2001), Geografijos erdvėse / In Geographical Space (2006), Gli abitante della Lituania (1987, italų ir lietuvių kalbomis), Lietuvos gyventojai: Per du tūkstantmečius (2006), Lietuvos regionų portretas (2007, lietuvių ir anglų kalbomis; su kitais), Jūrininkų rengimas Lietuvoje jūreivystės istorijos retrospektyvoje (2008, su kitais) ir kitas, vadovėlių mokykloms, paskelbė daugiau kaip 200 mokslinių ir 300 mokslo populiarinamųjų straipsnių. Apdovanotas ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio Kryžiumi (2007), Vyskupo Motiejaus Valančiaus premija (2009).

Iliustracija: Stasys Vaitekūnas

Iliustracija: Stasio Vaitekūno knygos „Lietuvos gyventojai: Per du tūkstantmečius“, viršelis, 2006