Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stasys Vainoras

XX a. lietuvių žurnalistas.

Vainoras Stasys 1909 IX 26Palangoje 1964 VI 29Čikagoje, žurnalistas. 1930 baigė Klaipėdos lietuvių gimnaziją, 1931–1934 Vytauto Didžiojo universitete studijavo ekonomikos mokslus. Bendradarbiavo spaudoje. 1935–1940 žurnalo Mūsų jūra redaktorius Klaipėdoje. Rašė jūrinėmis temomis, jūrinės terminologijos klausimais (straipsnis Žvejų šnekamoji kalba, 1936). 1940–1941 dirbo Kaune Sodybos redaktoriaus padėjėju. Vokiečių okupacijos metais talkininkavo Laisvės kovotojų sąjungai. 1944 vasarą areštuotas, kalėjo Rygos kalėjime, Salaspilio koncentracijos stovykloje. 1944 rudenį išvežtas į Stutthofo koncentracijos stovyklą. 1945 gegužę Raudonojo kryžiaus išvežtas į Švediją. 1950 išvyko į JAV. 1950–1951 dirbo Vienybės 1951–1964 – Naujienų redakcijose.

L: Lietuvos Pajūris. 1964, nr. 2–3 (18–19).