Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stasys Šilingas

XX a. lietuvių politikos veikėjas.

Šlingas Stasys 1885 XI 23 Vilniuje 1962 XI 13 Kelmėje, politikos veikėjas. 1912 baigęs Maskvos universiteto Teisės ir ekonomikos fakultetą, grįžo į Vilnių. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, parengė ir paskelbė Gintarinę deklaraciją dėl Mažosios Lietuvos išlaisvinimo iš vokiečių jungo ir sujungimo į vieną Lietuvos vienetą. 1914 buvo Lietuvių politikos centro pirmininkas, 1914–1917 Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto sekretorius. 1917 Santaros partijos vienas kūrėjų ir lietuvių karinių dalinių Rusijoje organizatorių. 1918–1920 Lietuvos Tarybos narys, jos prezidiumo vicepirmininkas, pirmininkas, Lietuvos kariuomenės organizatorius. 1920–1926 advokatas Kaune, Lietuvos Respublikos Seimo atstovas nuo ūkininkų sąjungos. 1926–1928 ir 1934–1938 LR teisingumo ministras, 1928–1938 Valstybės tarybos pirmininkas. 1941 ištremtas, 1961 grįžo.

Iliustracija: Stasys Šilingas / Iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo