Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stariškės pradinė mokykla

pradinio mokymo įstaiga Stariškėje.

Stariškės pradinė mokykla, įsteigta 1889. Iš pradžių dirbta laikiname pastate. Vienaklasė tipinė raudonų plytų mokykla išmūryta 1908. Vaikai mokyti vokiečių kalba. Po Pirmojo pasaulinio karo mokyklą lankė 20–25 pamario lygumoje gyvenusių laukininkų šeimų vaikai.

Albertas Juška