Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stantien & Becker

gintaro gavybos bendrovė, įkurta 1857 Klaipėdoje.

Stantien & Becker, gintaro gavybos bendrovė, įkurta 1857 Klaipėdoje. Steigėjai ir dalininkai – Rumpiškės malūno savininkas Stantienas, Klaipėdos pirklys Moritzas Beckeris, keletas Klaipėdos ir Dancigo pirklių. Iš pradžių eksploatavo Stantienui priklausiusį sklypą ties Priekule, kur būta tik nedidelių gintaro klodų. 1862 sudarė sutartį su Prūsijos valdžia ir gavo leidimą kasti gintarą Kuršių mariose ties Juodkrante. Pradžioje dirbo 6 žemkasės, 1864 – 12. 1868 nauja sutartimi dar labiau išplėsti gavybos plotai, dirbo 21 didelė garinė žemkasė. Tuo metu bendrovė turėjo 5 garlaivius, 1890 – 7. Juodkrantėje buvo įrengtas uostas žemkasėms, veikė nuosava mašinų gamybos įmonė – laivų statykla, kurioje statytos ir remontuotos žemkasės, katilai, lietas metalas. Stantien & Becker barakuose sezono įkarštyje gyvendavo iki 1000 darbininkų. Bendrovei priklausė visas išgautas gintaras, bet už tai jiprivalėjo mokėti nemažus pinigus Prūsijos iždui. Iki 1870 privalėjo savo lėšomis atlikti laivybai reikalingus Kuršių marių gilinimo darbus bei mokėti už kiekvieną žemkasių darbo dieną. 1862 mokėta 30 markių už dieną, 1863 – 45, 1864 – 75, 1868 – 601,5. Nuo 1870 Stantien & Becker turėjo mokėti metinį gintaro gavybos plotų nuomos mokestį: 1870 jis sudarė 225 000, 1874 – 213 000, 1877 – 215 600, o nuo 1882 – 200 000 markių. XIX a. pabaigoje gintaro klodai išseko, gavyba tapo nuostolinga. 1891 Juodkrantėje nutraukta gintaro gavyba kasant žemkasėmis, 1892 – nardant. Bendrovės veikla persikėlė į Sembą, kur dar 1867 pradėjo kontroliuoti garsiąją Palvininkų gintaro radimvietę. 1864 Juodkrantėje tantien & Becker išgavo 18 000 kg, 1865 – 26 000 kg, 1867 – 36 000 kg, 1868 – 47 000 kg gintaro. 1868–1882 gavyba ten siekė 47 000–64 000 kg gintaro, 1883 – net 75 546 kg (Palvininkuose išgauta 90 607 kg). 1860–1900 tantien & Becker išgavo 2250 t gintaro. Gintaras buvo realizuojamas Pietų ir Rytų Europoje, vėliau netgi Kinijoje, Indijoje ir kituose Azijos kraštuose.

L: Willoweit G. Der Bernstein im Memelland // Memeler Dampfboot. 1968. Nr. 20.

Julius Žukas