Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stankiškių pradinė mokykla

Stankiškiuose nuo 1736 veikusi mokykla.

Stankiškių pradinė mokykla, įkurta 1736. Vienaklasė. 1750 Stankiškių ir kelių kitų aplinkinių kaimų vaikus mokė šulmistras Lewinas, 1785 – Redweikis, 1911 – Karalienės mokytojų seminarijos auklėtinis W. Simaitis. Po Pirmojo pasaulinio karo lankė daugiau kaip 20 mokinių. 1929 iš apklaustų 15 besimokančiųjų lietuviais save laikė 13, vokiečiais – 2. Dėstyta vokiečių kalba, nes čia dirbęs mokytojas H. Friedrichas tik ją temokėjo. 1897–1904 mokyklą lankė Vilius Endrikaitis.

Albertas Juška