Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stankaičių pradinė mokykla

pradinio mokymo įstaiga Stankaičiuose.

Stankaičių pradinė mokykla. XIX a. pabaigoje vykdytos ainistracinės reformos metu sujungti 2 nedideli Šilokarčemos apskrities kaimyniniai sodžiai – Švilpiai ir Stankaičiai. Sustambinto kaimo vaikams 1894 pastatyta mokykla, paskirtas mokytojas. Vaikus jis mokė valstybine vokiečių kalba (lietuviai sudarė 80% visų čia gyvenusių žmonių). Klaipėdos kraštui tapus Lietuvos dalimi, vartotos 2 dėstomosios kalbos: lietuvių šeimų vaikai mokyti lietuvių, vokiečių – jų gimtąja kalba. Nuo 1928 mokytojavo F. Bachleris, gimęs ir augęs Saugų parapijos Virkitų kaime. 1937 mokyti 34 mokiniai.

Albertas Juška