Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stanislovas Izidorius Jankus

XX a. mokytojas, Klaipėdos krašto kultūros ir švietimo veikėjas, Lietuvos kariuomenės jaunesnysis leitenantas.

Jañkus Stanislovas Izidorius 1913 I 20Stulpinuose (Telšių aps.) 1982 V 8Piauluose (Klaipėdos aps.), mokytojas, Klaipėdos krašto kultūros ir švietimo veikėjas, Lietuvos kariuomenės jaunesnysis leitenantas. Tėvas Adolfas Jankevičius – žemaičių bajoras, ūkininkas. Jankus susilietuvino pavardę 1938 tuokdamasis su Rūta Irena Ereminaite, baigusia Klaipėdos gailestingųjų seserų mokyklą. Mokėsi Telšių ir Kražių gimnazijose, 1932 baigė Šiaulių mokytojų seminariją. Laimėjęs konkursą dirbti Klaipėdos krašto lietuviškosiose mokyklose, mokytojavo Pagėgiuose ir Priekulės privačioje lietuviškojoje mokykloje. Taikė savo mokymo metodus, su moksleiviais pastatė scenos veikalų, keliavo po kraštą, artimai bendravo su dailininku Adomu Braku, žveju Martynu Gelžiniu, kitais Drevernos, Lankupių, Svencelės žvejais lietuvininkais. Jų klojimuose rodydavo nebylaus kino filmus. Veikė Priekulės jaunimo draugijoje Viltis, kuri nuo 1933 tapo Priekulės santariečių vadovaujančia grandimi, buvo vienas lietuviškųjų švenčių ir renginių organizatorių, kartu su šauliais ir kitais patriotais pasodino Vilties ąžuolą Priekulės kryžkelės skverelyje, šalia kurio 1997 pastatyta Dalios Matulaitės skulptūra Šventvakarių Ėvė. 1939–1943 mokytojavo Šiauliuose, po Antrojo pasaulinio karo grįžo į Klaipėdos kraštą, kur, nuslėpęs ar pakeitęs kai kuriuos savo biografijos faktus, vėl dirbo pedagoginį darbą: 1945–1950 Priekulės valsčiaus švietimo skyriaus vedėjas, 1950–1955 Saugų septynmetės mokyklos ir vaikų namų direktorius, 1955–1958 Švėkšnos vaikų namų direktorius, 1958–1974 Piaulų pradžios mokyklos vedėjas, pensininkas. Respublikiniame mokytojų tobulinimosi institute Vilniuje skaitė paskaitų, konsultavo vadovėlių autorius. Buvo įsteigęs vaikų kino ir fotografijos studiją, rinko etnografinę medžiagą, talkino Klaipėdos kraštotyros muziejui. 1963 dalyvavo Klaipėdos kultūros darbuotojų žvalgomojoje ekskursijoje į Tolminkiemį. Duktė Rūta (g. 1940) – bibliotekininkė, sūnus Linas Julijonas Jankus – dailininkas.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Stanislovas Izidorius Jankus, 1965 / Iš Lino Julijono Jankaus archyvo