Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stalupėnų lietuvių draugija

lietuvių organizacija, įsteigta 1991 Stalupėnuose.

Stãlupėnų lietùvių draugijà įsteigta 1991 III 18 Stalupėnuose (rus. Nesterov). 1999 buvo 127 nariai. Tarybos pirmininkė Eugenija Birutė Zeniuvienė, savo bute įrengusi lietuvišką biblioteką. Šių apylinkių susipratę lietuviai buvo susitelkę dar iki Atgimimo. Nuo 1964 veikia Eitkūnų (rus. Černyševskoje) lietuvių pradžios mokykla (mokytoja Aldona Skauronienė, nuo 1994 Daiva Bacevičienė). Vaikai, baigę šią mokyklą, toliau mokosi Kybartų vidurinėje mokykloje. Nuo 1989 Stalupėnuose (mokytoja Tamara Sinkevičienė), nuo 1991 Trakėnuose (rus. Jasnaja Poliana; mokytojas Stasys Reiskys) įsteigti lietuvių kalbos būreliai. 1993 pradėjo veikti Stalupėnų lietuvių pradžios mokykla (mokytojas Anatolijus Galčevskis), nuo 1994 – lietuvių sekmadieninė mokykla (mokytojas Arūnas Urbaitis). 1995 mokytojas A. Galčevskis subūrė Stalupėnų folkloro ansamblį Žiedas, kuris dalyvavo 1998 Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje, Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros šventėse Ragainėje (1995) ir Karaliaučiuje (1996). Ansamblis koncertuoja lietuvių renginiuose. Tautinius drabužius padėjo įsigyti Lietuvos Respublikos Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas. E. Zeniuvienės, mokytojų A. Urbaičio ir A. Galčevskio iniciatyva 1997 V 25 Stalupėnuose buvo surengtas Karaliaučiaus krašto vaikų poezijos pavasarėlio konkursas. Stalupėnų katalikų parapijos tarybos pirmininkės Eugenijos Griško bute vyksta lietuviškos pamaldos, kurias laiko Įsruties katalikų kunigas Voldemaras Mackevičius.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Mokytojas Jonas Glinskis su Ragainės lietuvių pradžios mokyklos moksleiviais per Tilžės eglutės šventę. Su mikrofonu – ragainiškė, besimokanti Vilniuje, Auksė Vitkauskaitė, 1999

Iliustracija: Stalupėnų folkloro ansamblis „Žiedas“, vadovas mokytojas Anatolijus Galčevskis, 1998 / Iš Tautinių mažumų ir išeivijos departamento archyvo