Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Stalupėnų apskrities gyvenvietės

Stalupėnų apskrities vietovardžiai ir jų kilmės nuorodos.

Stãlupėnų apskritiẽs gyvénvietės. Sąraše pažymėta: *asmenvardinė (pavardinė), **vandenvardinė (upėvardinė); ***vietovardinė vardo kilmė; santrumpa (vok.) nurodo, kad vietovardis 1938 (ir anksčiau) nacių pakeistas vokiškesniu; → nurodo senųjų kaimų vėlesnį prijungimą prie kitų gyvenviečių. Gyventojų skaičiai pateikti tik seniūnijoms. Pažymėta, kuriai parapijai gyvenvietė priklausė.

*Ambraskiemis, Bildviečių parapija (vok.) 96; Aukštaliepiai gret. lytis Jukniai, Bildviečių parapija (vok.) 77; Aukštkiemis, Gėryčių parapija (vok.) 347; *Baibliai, Pilupėnų parapija (vok.); *Bajorgaliai, Enciūnų parapija (vok.); *Bildviečiai bažnytkaimis, Bildviečių parapija (vok.) 276, *Bizdonai, Mielkiemio parapija; *Bizniai arba Lietuviškieji Degučiai, Gastų parapija (vok.) 68; **Bredūnai, Pilupėnų parapija 482; *Būdvaičiai arba Šupynai, Pilupėnų parapija (vok.) 73; *Bugdžiai, Enciūnų parapija (vok.) 114; *Damarai, Mielkiemio parapija 229; *Dėdžiai, Stalupėnų parapija 70; *Degėsiai arba Rausvė, Bildviečių parapija (vok.) 277; *Diselviečiai, Mielkiemio parapija 112; *Docūnai, Gėryčių parapija (vok.); *Dockiemis (< Docūnai), Gėryčių parapija (vok.); **Dopėnai (< Duobupėnai), Gėryčių parapija (vok.) 300; *Dravininkai, Katniavos parapija (vok.) 114; *Druskiai, Stalupėnų parapija 198; Dvergaliai, Katniavos parapija (vok.) 181; *Džugarai, Bildviečių parapija (vok.) 49; Eglyniškiai Košubai, (vok.) 224; **Eimeniškiai, Katniavos parapija (vok.) 83; *Eitkūnai bažnytkaimis, Eitkūnų parapija (vok.) 4922; *Enciūnai bažnytkaimis, Enciūnų parapija (vok.) 261; *Enskiemis, Stalupėnų parapija (vok.) 87; *Ežerkiemis arba Nikeliškiai, Stalupėnų parapija (vok.) 87; **Ežerupiai arba Šleiviai, (vok.) 54; *Galkiemis, Pilupėnų parapija (vok.) 118; *Gavėnai, Gėryčių parapija (vok.) 271; *Gėryčiai arba Didlaukis bažnytkaimis, Gėryčių parapija (vok.) 469; *Germaniškiai Gedminkiemis, Mielkiemio parapija (vok.) 79; *Girniškiai, Mielkiemio parapija (vok.) 77; *Girniūnai, Mielkiemio parapija; *Grybai, Katniavos parapija (vok.) 113; *Grigališkiai, Mielkiemio parapija (vok.) 106; *Gudeliai, Mielkiemio parapija (vok.) 190; *Gudviečiai, Eitkūnų parapija (vok.) 91; Ypatlaukiai, Katniavos parapija (vok.); *Jenkutkampiai, Katniavos parapija (vok.) 591; *Jukniai, Bildviečių parapija (vok.) 77; *Jukniškiai, Katniavos parapija (vok.) 322; *Juodrinkiai, Eitkūnų parapija, (vok.) 101; *Juodžiai, Enciūnų parapija (vok.) 184; *Jurgaičiai, Enciūnų parapija (vok.) 65; *Kalvaičiai, Gėryčių parapija (vok.) 235; *Karklynai, Mielkiemio parapija (vok.) 77; *Katniava (sen. lytis Katava) bažnytkaimis, 696; *Kazokviečiai, Bildviečių parapija (vok.) 65; *Kėkštai, Stalupėnų parapija 53; *Kiaulakiai (gret. lytis Būdviečiai), Katniavos parapija (vok.) 98; *Kiduliai, Katniavos parapija (vok.) 182; *Kykvydai, Mielkiemio parapija 55; *Kinderiai, Mielkiemio parapija (vok.) 55; *Kinderviečiai, Eitkūnų parapija (vok.) 208; *Kišiai, Stalupėnų parapija (vok.) 70; *Kiškiai, Enciūnų parapija 118; *Kraujutkiemis, Mielkiemio parapija (vok.) 107; *Kryžuliai, Bildviečių parapija (vok.) 145; ***Kupstai (gret. lytis Klambupėnai), Enciūnų parapija (vok.) 45; *Kumeliai, Katniavos parapija (vok.) 176; *Laukiai (gret. lytis Vainotai), Bildviečių parapija (vok.) 206; **Laukupėnai (gret. lytis Laukupiai), Pilupėnų parapija (vok.) 249; *Laviškiemis, Stalupėnų parapija (vok.) 602; *Lėgiai, Mielkiemio parapija 81; *Lengvėnai, Eitkūnų parapija (vok.) 55; Lenkmiškiai, Mielkiemio parapija (vok.) 96; *Lukošiai, Bildviečių parapija (vok.) 168; *Mackučiai, Pilupėnų parapija (vok.) 184; *Malisai, Stalupėnų parapija 153; *Matarniškiai, Pilupėnų parapija (vok.) 86; *Matlaukiai, Pilupėnų parapija (vok.) 153; *Mickaviečiai (gret. lytis Žaibai), Pilupėnų parapija (vok.) 117; *Mielkiemis, bažnytkaimis; Mielkiemio parapija (vok.) 1076; *Miliūnai, Enciūnų parapija (vok.) 460; *Nausėdai, Bildviečių parapija (vok.) 64; *Nikelniškiai, Enciūnų parapija (vok.) 102; **Norušupiai (gret. lytis Sėmeniai), Katniavos parapija (vok.) 68; *Norvydai, Pilupėnų parapija 100; Ožnugariai, Bildviečių parapija (vok.) 101; *Pakalniškiai, Enciūnų parapija (vok.) 173; *Pakariai, Stalupėnų parapija 45; *Patilčiai, Stalupėnų parapija (vok.) 92; *Pešikai, Stalupėnų parapija (vok.) 66; *Petrikaičiai, Stalupėnų parapija (vok.) 71; **Pilupėnai, bažnytkaimis; Pilupėnų parapija (vok.) 791; *Plikiai, Stalupėnų parapija; *Plimbaliai Bildviečių parapija (gret. lytis Vaineikiškiai), (vok.) 92; *Plotai, Pilupėnų parapija 82; *Puodžiūnai, Pilupėnų parapija (vok.) 296; *Puplaukiai, Gėryčių parapija (vok.) 42; *Račiai Bildviečių parapija (gret. lytis Širvinta) (vok.) 47; *Raudoniai, Stalupėnų parapija (vok.) 71; *Romeikiai (gret. lytis Lieponiškiai), Eitkūnų parapija (vok.) 149; **Romovupiai (gret. lytis Molvingai), Katniavos parapija (vok.) 69; *Rudžiai, Gėryčių parapija (vok.) 73; *Sabaičiai, Mielkiemio parapija (vok.); *Sansėčiai (gret. lytis Žąsėčiai), Pilupėnų parapija (vok.) 117; *Sėjkampiai (gret. lytis Žėkai), Katniavos parapija (vok.) 178; *Sėjmetimai, Pilupėnų parapija (vok.) 56; *Skaruliai (gret. lytis Puspetreliai), Stalupėnų parapija (vok.); *Skurdžiai (gret. lytis Ošlaukiai), Gėryčių parapija (vok.) 191; *Smilgiai, Bildviečių parapija 36; *Sodėnai, Pilupėnų parapija (vok.); *Stališkiai, Katniavos parapija (vok.) 170; **Stalupėnai, bažnytkaimis (vok.) 6608; *Strielkiemis (gret. lytis Beržynai), Katniavos parapija (vok.) 60; *Sudargai (gret. lytis Pabriedupėnai), Bildvviečių parapija 368; *Sudeikiai, Pilupėnų parapija 32; *Sugintai (gret. lytis Apydėmiškiai), Enciūnų parapija (vok.) 93; Svainiai (gret. lytis Pakarkliai), Mielkiemio parapija; Šakumai, Mielkiemio parapija (vok.) 231; **Šėkštupėnai, Stalupėnų parapija (vok.) 98; *Šepučiai, Enciūnų parapija (vok.); *Šeškiemis, Mielkiemio parapija (vok.) 190; *Šileliai (gret. lytis Žileliai), Stalupėnų parapija (vok.) 114; *Šilgaliai, Katniavos parapija (vok.) 187; *Šiliai, Katniavos parapija (vok.) 240; *Šilininkai (gret. lytis Kojeliai), Eitkūnų parapija (vok.) 462; **Šilupėnai, Enciūnų parapija (vok.) 161; *Šinkūnai, Mielkiemio parapija (vok.) 196; *Šluižiai (gret. lytis Elksnupėnai), Enciūnų parapija (vok.) 263; Šokviečiai (gret. lytis Žokai ir Žiaukai), Katniavos parapija (vok.) 91; ***Šuršynėlai, Katniavos parapija (vok.) 141; Šventakiemis (gret. lytis Gulblaukiai), Katniavos parapija (vok.) 29; **Šventiškiai, Mielkiemio parapija (vok.) 545; *Tašyčiai, Pilupėnų parapija (vok.) 175; Taurkalniai, Pilupėnų parapija (vok.) 88; Trakėnai, Enciūnų parapija (vok.) 501; *Tučiai, Katniavos parapija 471; *Urbšiai, Enciūnų parapija (vok.) 141; Uždegiai (gret. lytis Išdegiai), Katniavos parapija (vok.) 133; *Vabalai (gret. lytis Diržkiemis), Bildvviečių parapija 176; *Vagonai, Eitkūnų parapija 26; *Valeikiemiai, Katniavos parapija (vok.) 139; **Vanagupiai (gret. lytis Kerinė), Stalupėnų parapija (vok.) 187; *Vensloviškiai, Pilupėnų parapija (vok.) 326; Viknaviečiai, Pilupėnų parapija (vok.) 156; *Vilkiai (gret. lytis Vilkai), Enciūnų parapija (vok.) 53; *Vilkiniai, Katniavos parapija (vok.) 60; *Vilkiniai, Katniavos parapija (vok.) 60; Vilpišiai (gret. lytis Grumblaukiai), Stalupėnų parapija (vok.) 112; *Virbalai, Enciūnų parapija (vok.) 107; *Voriai, Mielkiemio parapija (vok.) 64; *Žąsėčiai (gret. lytis Sansėčiai), Pilupėnų parapija (vok.) 117; *Žemaitkiemiai (gret. lytis Račiai), Mielkiemio parapija (vok.); **Žvejupėnai, Bildviečių parapija (vok.); *Žvyrgaliai, Katniavos parapija (vok.) 339.

Iš viso aps. buvo 149 gyvenvietės lietuvių pavadinimais. Iš jų asmenvardinės (pavardinės) kilmės 116 (78%), b) vandenvardinės kilmės 14 (11%) ir c) vietovardinės kilmės 1 (0,5%), d) iš bendrinių žodžių sudaryti 2 (1%).

Iliustracija: Stalupėnų apskrities gyvenvietės

A. Pavardinės kilmės gyvenviečių pavadinimai

Iš pavardinės kilmės gyvenviečių pavadinimų matyti, kad apskrities gyventojai buvo tik lietuvininkai iš to krašto kilę, jame augę ir dirbę, savo aplinką kultivavę. 1) Vienų pavardės plačiai paplitusios Mažojoje Lietuvoje, pvz.: Bizdonas, Damaras, Dyselys, Džugaras, Enciūnas, Girnūnas, Gudvietis, Kišaitis, Kryžulis, Luvišius, Mickaitis, Pakarys, Sodaitis, Urbšius, Valeikis. 2) Kitos pavardės užtinkamos daugiausia Mažojoje Lietuvoje, pvz.: Bildaitis, Būdvietis, Dravininks, Enskis, Jenkutis, Kiaulakys, Kidulis, Nausėdas, Nikelis, Sėjus, Strėlys, Šokys. 3) Dauguma pavardžių, vartotos tiek Mažojoje Lietuvojeiek Didžiojoje Lietuvoje, pvz.: Ambrasas, Bajoras, Docys, Druskius, Gavėnas, Girnius, Grybas, Grigalius, Gudelis, Jukna, Juodis, Jurgaitis, Kalvaitis, Kazoks, Kėkštas, Kinderis, Kiškis, Kraujutis, Kupstas, Kumelys, Laukis, Lėgas, Lengvinas, Lukošius, Mackus, Mataras, Matas, Miliūnas, Norvydas, Pakalniškis, Račys, Raudonius, Romeika, Rudys, Sabaitis, Skarulis, Smilgys, Sudeikis, Sugintas, Šepetys, Šeškas, Šilas,Šilgalis, Šinkūnas, Šliužas, Vabalas, Vagonis, Venslovas, Viknius, Vilkas, Virbalas, Voras, -ys, Žemaitis. 4) Labai retos pavardės, pvz., Bablys, Bizna, Bugdžius, Dėdė, Dociūnas, Eitkus, Galas, -ys, Germinas, Juodrinkis, Kykvydas, Malis, Mielis, Sanėstis, Skrudžius, Sudargas, Žąsėtis. Iš 116 pavardinės kilmės gyvenviečių pavadinimų daugiausia 54 yra kilę iš pavardžių, užtinkamų Mažojoje Lietuvoje ir Didžiojoje Lietuvoje; 17 tik Mažojoje Lietuvoje težinomų ir 12 – beveik tik Mažojoje Lietuvoje randamų. Be to, yra 16 iš labai retų pavardžių.

B. vandenvardinės kilmės gyvenviečių pavadinimai

Juose paliudytos beveik visos apskrities upės: Bredūnai < upė Bredūnė (Pisos dš., 21 km Pilupėnai); Dopėnai < Duobupėnai < upė Duobupė (Pisos dš., 26 km Geryčiai); Eimeniškiai < upė Eimenys (Įsros kr., 39 km); Ežerupiai < upė Ežerupė (Šešupės kr., 22 km); Laukupėnai ir Laukupiai < upė Laukupė (Pisos kr., Pilupėnai); Norušupiai < upė Norušupė (Katniavos parapija); Pilupėnai < upė Pilupė (Pilupėnų parapija); Romovupiai < upė Romovupė (Katniavos parapija); Norušupiai < upė Norušupė (Katniavos parapija); Stalupėnai < upė Stalupė (Vanagupės intakas, išnykęs upelis); Šekštupėnai < upė Šekštupė, Šekštė (Rausvės dš.); Šilupėnai < upė Šilupė (Pisos kr., Enciūnų parapija); Šventiškiai < upė Šventiškė (Šventainės dš., aukštupys, Mielkiemio parapija); Vanagupiai < upė Vanagupė (Nybudžiai); Žvejupėnai < upė Žvejupė (Širvintos kr., Bildviečiai).

Iš vandenvardinės kilmės gyvenviečių pavadinimų susekame upių ir daug trumpų, nereikšmingų upelių.

Stalupėnų apskrities gyvenviečių pavadinimai iš bendrinių žodžių: Aukštaliepiai (< aukštas + liepa); Degėsiai (< degėsis „išdeginta vieta“); Dvergaliai (< Dveigeliai: dveigys); Eglyniškiai (< eglynas); Ežerkiemis (< ežeras + kiemas); Gėryčiai, Gėritai (< Ger + -it); Ypatlaukiai (< ypatus + laukas); Karklynai (< karklynas ar pavardė Karklynas); Katniava (< Kat-ava: Kat- plg. Kat-yčiai); Lenkmiškiai (< lenkė + miškas); Ožnugariai (< ožnugaris „plika vieta ant kalvos); Sėjmetimai (< sėja + metimas); Svainiai (< svainis); Šakumai (< šakumas); Šileliai (< šilelis), Šilininkai (< šilininkas „šilo gyventojas“); Šventakiemis (< šventas + kiemas); Taurakalniai (< tauras + kalnas); Trakėnai (< trakėnai „vieta, kur medžiai išdegė); Uždegiai (< + degis „nudegusi vieta“); Vilkiniai (< vilkinis); Vilpšiai (< vilpšys „laukinė katė“).

Stalupėnų apskrities gyvenviečių pavadinimai iš vietovardžių: Kubilėliai (< Kubiliai); Šuršynėliai (< Šuršynai).

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Pilupėnai, 1992?