Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Srovė“

evangelikų liuteronų laikraštis, leistas 1931–1935 Kaune.

„Srov“, evangelikų liuteronų laikraštis, leistas 1931–1935 Kaune lietuvių, latvių ir vokiečių kalbomis. Leido evangelikų liuteronų sąjunga „Pagalba“. Rašė religijos, Bažnyčios, kultūros klausimais, informavo apie šios organizacijos veiklą, spausdino žinias iš parapijos gyvenimo. Redaktorės E. Gavėnienė, E. Gintautaitė-Gudaitienė. Spausdino Vilniaus spaustuvė Kaune. Išėjo 63 numeriai.

ŽE