Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Spukų mokykla

pradinio mokymo įstaiga Spukuose.

Spukų mokykla, atidaryta 1736, priėmus visuotinį privalomą 7–14 metų vaikų mokymo įstatymą. Pirmasis mokyklos namas buvo medinis, šiaudų stogu. Sudegė 1840. Po kelerių metų išmūryta didesnė dviklasė mokykla. XIX a. pabaigoje joje dirbo 3 mokytojai, lankė apie 150 moksleivių. Mokė mokytojų seminarijas baigę pedagogai: 1884–1917 – A. Juosties, 1890–1907 – Kuratas, 1907–1909 – G. Urbschatas, 1914–1918 ir 1927–1930 – H. Naujoks, 1921–1925 – M. Aliesas, 1923–1927 – M. Petereitas, 1936 – K. Isereitas. 1937 trijose klasėse mokyti 132 vaikai.

Albertas Juška