Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šorelių parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Šoreliuose, jo bendruomenė.

Šorẽlių parãpija. Sudaryta 1901 nuo Pilkalnio parapijos atskyrus šiaurvakarinius kaimus. Laikinuose maldos namuose pamaldas laikė pagalbinis dvasininkas Eduardas Braunas. 1903 bendruomenei įgijus savarankiškos parapijos statusą, jis tapo šios parapijos pirmuoju kunigu. Bažnyčia pastatyta 1907. Šorelių parapijos bendruomenę sudarė vokiečių tautybės žmonės, nes XIX a. II pusėje surašant gyventojus lietuviai čia neskaičiuoti (1905 duomenimis, Šoreliuose jų buvo 2). Skirtingai nuo kitų Pilkalnio apskrities vietovių, šioje bažnyčioje lietuviškai niekada nekalbėta. 1927–1931 pamokslavo Gerhardas Waltheris, 1932–1940 – Konradas Oloffas, 1940–1945 – Willy Genge‘as. Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui bažnyčios pastatas sunyko.

Albertas Juška

Iliustracija: Šorelių evangelikų liuteronų bažnyčia, iki 1944 / Iš Hubatsch W. knygos „Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens“ Bd. 1-3. Göttingen, 1968