Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Sonntagsblatt fur die Katholiken des Memmelgebiets“

„Sekmadieninis Klaipėdos katalikų krašto laikraštis“, provokiškos krypties laikraštis, leistas 1926–1939 Klaipėdoje.

„Sonntagsblatt für die Katholiken des Memmelgebiets“ [Sekmadiennis Klapėdos katalkų krãšto lakraštis], provokiškos krypties dvisavaitinis katalikiškas laikraštis, leistas 1926–1939 Klaipėdoje. Leido Friedricho Wilhelmo Sieberto bendrovė Memeler Dampfboot. Redaktorius kunigas L. Olschewskis.

Algirdas Žemaitaitis