Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sodėnų (3) pradinė mokykla

pradinio mokymo įstaiga Sodėnuose (3).

Sodėnų (3) pradinė mokykla įsteigta 1752. Ją t. p. lankė Gilandviržių, Nepertlaukių ir Ginčaičių sodžių vaikai. Iš viso – 60. Per Septynerių metų karą (1756–1763) mokyklą apiplėšė ir padegė kazokų būrys. Nauja pastatyta 1760. Iki 1808 vaikus mokė piktupėniškis šulmistras J. Dröse. Dokumentuose užfiksuota, jog 1770 jo įrengtoje klasėje stovėjo stalas bei 3 ilgi suolai šuilokams susodinti. Mokykla turėjo mokymo priemonių: kelias ABC lenteles, programinius Biblijos tekstus, NT, J. A. Freylinhauseno religinių tekstų rinkinį Dangaus Davadas, J. Rambacho Pamokslą apie išganymo davadą, 2 atgailaujančio latro ant kryžiaus maldos tekstus, vokiečių kalba – J. J. Quandto sudarytą giesmyną. 1839 mokyklą lankė 104 vaikai, 1936 – 23. Dirbo Klaipėdos mokytojų seminarijos 1921 laidos auklėtinis Nichau.

Albertas Juška