Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Smeltės vokiečių katalikų mokykla

Smeltėje 1868–1940 veikusi vokiečių katalikų mokykla.

Smeltės vokiečių katalikų mokykla, įsteigta 1868. Mokėsi 43 vaikai. Veikė ir po Pirmojo pasaulinio karo, dirbta mokyklai pritaikytame pastate Malūnų g. 77. Sąraše nemaža lietuvių pavardžių. Apie 1930–1940 mokė Josephas Višnaitis (Wischnat), kilęs iš Karaliaučiaus. 1936 Smeltės vokiečių katalikų mokyklą lankė 39 vaikai (21 mergaitė), mokė Walteris Riemannas.

Albertas Juška