Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Smeltės lietuvių katalikų pradinė mokykla

Smeltėje apie 1928–1939 veikusi pradinė mokykla.

Smeltės lietuvių katalikų pradinė mokykla, įsteigta apie 1928, pagausėjus lietuvių tautybės katalikų (atsikėlusių iš Lietuvos). Savo patalpų neturėjo, dirbo vokiečių Smeltės II mokyklos patalpose (Malūnų g. 35, dabartinėje Merkio gatvėje). 1936 buvo 2 klasės, mokėsi 99 vaikai (49 mergaitės; 2 – evangelikai liuteronai). Mokyklos vedėjas V. Grigaitis. Įvairiu laiku mokytojavo Baranauskaitė-Vilkutaitienė, Čeičytė, Jonas Baškys. Uždaryta 1939 III 23.

Albertas Juška