Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šlapžemiai

vietovė 4–4,5 km į pietryčius nuo Klaipėdos.

Šlapžemiai, vietovė 4–4,5 km į pietryčius nuo Klaipėdos; jos vietoje susiformavo Lypkių ir Gedminų valdos. 1540 Klaipėdos valsčiaus mokesčių mokėtojų sąraše paminėtas kaimas Schlabesymenn kaip teritorijos Zcygelers seyte dalis (mokesčiai skaičiuoti kartu su kitais šioje teritorijoje buvusiais kaimais Calnyn ir Gutschenn; visuose 3 kaimuose buvo 24 sodybų savininkai, 34 dalininkai, 15 samdinių). 1616 Smiltynės karčemininkas Mertenas Heinrichas gavo 3 ūbus ir 9 margus žemės Lypkiuose, kurie buvo Schlabßemschen teritorijoje. 1620 Wilhelmas Raschkė gavo Schlabschem vadintą dyką žemės plotą iš Piktascho Kebelkos paveldėtos teritorijos (vėliau vadintos Kybelken-Peter). 1687 Davidas Christophas Berghahnas išnuomojo Hansui Hoffmannui Švepelius prie kaimo Schlabßemb. Nuo XVIII a. Šlapžemiai istoriniuose šaltiniuose neminimi. Tarpukariu kai kuriuose Lietuvoje išleistuose žemėlapiuose Šlapžemiai tapatinti su Gedminų (Götzenhofeno) dvaro valdomis.

Vasilijus Safronovas