Mažosios Lietuvos
enciklopedija

šlajos

vasarinės rogės, transporto priemonė, šiauriniuose Rytprūsiuose naudota iki 1945.

šlãjos, vasarnės rõgės, transporto priemonė, šiauriniuose Rytprūsiuose naudota iki 1945. Jos gamintos iš medžio ir traukiamos arklių. Naudotos įvairiems kroviniams gabenti kasdieniuose ūkio darbuose ar į tolimesnes apylinkes. Paprastai kinkydavo 1, o reikalui esant ir 2 arklius. Gumbinės apskrityje kiekvienas kiemas turėdavo bent po 1 šlajas. Jas gaminti buvę visai nesudėtingo, tad ūkininkai šlajas pasidarydavo patys. Beveik kiekviename ūkyje buvusi patalpa arkliui kinkyti, kurioje laikydavo ir svarbiausius medienos apdirbimo įrankius. Šlajas gamindavo ir dailidės. Rytprūsiečių šlajų konstrukcijos išsiskirdavo nedideliu aukščiu. Pagrindo aukštis siekdavo 15–22 cm, to užtekdavo kroviniui saugiai pergabenti. Iš 2 priešakyje užapvalintų storų medinių lentų darydavo pavažas. Ant jų skersai prikaldavo stiprias lentas, kad išlaikytų sunkius krovinius. Šlajų pagrindas būdavo 1,50×1,20 m dydžio, o prireikus jį galėdavo padidinti ar sumažinti. Priekinėje šlajų dalyje būdavo prisuktas geležinis kablys. Prie jo pritaisydavo branktinę, su kuria prikabindavo šlajas prie vežimo. Kadangi nebūdavo ienų ir lanko, tai arklį pakinkydavo greičiau. Šlajos naudotos ir kaip transporto priemonė susisiekti su tolimesnėmis vietovėmis. Kilus gaisrui jomis didelėse statinėse (Kiewe), tvirtai pritvirtintose prie šlajų, į gaisravietę gabentas vanduo. Prieš pradedant gaminti srutų vežimus, naudotos medinės statinės, tvirtintos prie šlajų, kuriomis srutos vežtos į laukus. Šlajos ypač tiko gabenti įvairius krovinius trumpais atstumais; ilgesniems naudoti vežimai. 1932 nuotraukoje iš Plaviškių (Geldapės apskritis) užfiksuota, kad šlajose kroviniams skirtas pagrindas darytas iš kartelių. Šlajomis, į kurias tilpdavo 4 pieno bidonai po 20 l, veždavo pieną į surinkimo punktą. Kartais ūkininkai šlajomis į laukus veždavo ūkio padargus (akėčias ir plūgus), o grįžtant į namus pakraudavo ir žolės. Šlajos naudotos ir durpių kasimo darbuose – ant jų sukraudavo ir transportuodavo iškastų durpių gabalus. Šlajos pasitarnavo ir kaip žiemos transporto priemonė, kai gausiai prisnigdavo ir būdavo nepalankios oro sąlygos.

L: Baranski H. Das Vielzweckgerät „Schleife“ // Der redliche Ostpreuβe. 1989. 40 Jahrgang.

Iliustracija: Šlajos Nidos etnografiniame muziejuje, 2007