Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Skudžių pradinė mokykla

Skudžiuose nuo 1913 veikusi mokykla.

Skudžių pradinė mokykla, įkurta 1913. Jai sumūrytas tipinis raudonplytis namas, pastatytas tvartas, daržinė, mokytojų šeimai skirtas dirbamos žemės sklypas. Vokiečių kalba mokyta apie 30 vaikų bei paauglių. Po Pirmojo pasaulinio karo mokyta gimtosiomis kalbomis. Dirbta ir po Antrojo pasaulinio karo, bet jau Katkų (gretimo didesnio kaimo) mokyklos pavadinimu. Uždaryta XX a. 8 dešimtmečio pabaigoje.

Albertas Juška