Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Skirvytės pradinė mokykla

pradinio mokymo įstaiga Skirvytėje.

Skirvytės pradinė mokykla, įkurta 1736. 1888 atidaryta II klasė. Joje ilgai mokė menkos kvalifikacijos šulmistrai. 1864 dirbti atsiųstas Karalienės mokytojų seminarijos auklėtinis R. Dechslingas. Spėjama, jis buvo pirmasis kvalifikuotas Skirvytės pradinės mokyklos pedagogas. Apie kitus čia dirbusius mokytojus duomenų neturima.

Albertas Juška