Mažosios Lietuvos
enciklopedija

skalvių žygis laivais

1275 skalvių keršto žygis prieš kryžiuočius.

skavių žỹgis laivas, 1275 skalvių keršto žygis prieš kryžiuočius. Skalvių žygį laivais aprašė Petras Dusburgietis ir Lucas Davidas. Iš Labguvos pilies išplaukę kryžiuočiai Kuršių mariomis bei Nemunu pasiekė skalvių Ragainės pilį ir ją užėmė; pasiėmė grobį, išsivarė moteris ir vaikus, o pilį sudegino. Po to kryžiuočiai persikėlė per Nemuną ir užėmė Ramijos (manoma, Ramigės) pilį, ją sugriovė, dalį žmonių paėmė į nelaisvę, kitus išžudė. Skalviai nutarė atkeršyti. Jų 400 rinktinių vyrų, kryžiuočių sargybinių nepastebėti, sėdo į laivus, Nemunu ir Kuršių mariomis pasiekė Labguvą ir apyaušryje puolė pilį. Kryžiuočiai buvo išžudyti, Labguvos pilis sudeginta, grobis laivais nugabentas į Skalvą.

Jurgis Mališauskas