Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šipapilė

miestelis Rytprūsiuose, prie Gubrės ir Alnos santakos, 14 km į rytus nuo Barštyno.

Šipapilė (vok. Schippenbeil, Schipenpil; lenk. Sępopol), miestelis Rytprūsiuose, prie Gubrės ir Alnos santakos, 14 km į rytus nuo Barštyno, geležinkelio Barštynas–Kuršiai–Rastenburgas atšakos Šipapilė–Vetrikaimis (vok. Wöterkeim) galutinė stotis. Pro Šipapilę nutiesti plentai į Girdavą, Dumnavą, Karaliaučių, Rešlių. 1240 minėta Kryžiuočių ordino pilis. Per 1242–1249 sukilimą prūsai ją sugriovė. 1319 prūsų bartų Valevonos pilies vietoje kryžiuočiai pastatė kitą – Schiffenburgo pilį, čia atkėlė vokiečių kolonistų. 1351 gavo miesto teises. Mieste 4 kartus per metus rengtos 2 didelės mugės, veikė javų ir gyvulių turgus, lentpjūvė, 6 plytinės, malūnas, keletas aliejaus spaustuvių, spirito varykla, 3 bravorai, 2 acto fabrikėliai, teismas, paštas ir telegrafo stotis. XIX a. pabaigoje Šipapilėje buvo 3275, 1939 – 2798 gyventojai. Veikė senelių prieglauda. 1914 VIII–IX miestelis užimtas Rusijos kariuomenės. Nuo 1945 Šipapilė su Rytprūsių pietine dalimi priklauso Lenkijai.

Iliustracija: Šipapilė, 1872 / Iš MLEA