Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Simonas Peteraitis

XIX a. lietuvių knygnešys, ūkininkas.

Peteraitis Simonas apie 1838Bebruose (Pilkalnio aps.) ?, lietuvių knygnešys, ūkininkas. Gyveno Vilkaviškyje. Grįžo į Prūsiją, dirbo žemės ūkio darbininku. Nuo 1868 gyveno Ropkojuose, buvo Ropkojų katalikų kunigo Antano Brundzos vežėjas. Per valstybinę sieną veždavo M. Valančiaus rankraščius į Žygaičius V. Norvaišai redaguoti, juos vėl atgal parveždavo. Gabendavo įvairius leidinius per Sartininkų muitinę. Caro žandarams reikalaujant, Prūsijos policija Peteraitį suėmė ir 1870 perdavė Rusijos policijai į Tauragę (1871 Prūsijos landtago komisija pasmerkė šiuos savo policijos veiksmus). 1870 Peteraitis kalintas Vilniaus citadelėje, 1871 ištremtas į savo tėviškę Suvalkų gubernijoje.

L: Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 1864–1904. V., 1994, p. 300.