Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Simonas Grosas

Simonas Grossas, XVIII–XIX a. vienuolis, kunigas.

Gròsas Simonas, Gròssas apie 1772 Rytprūsiuose 1835 IV 17 Kretingoje, kunigas. Pagal kilmę vokietis, gerai pramokęs lietuviškai. Apie 1787 įstojo į pranciškonų ordiną. Apie 1794 įšventintas kunigu. Grosas 1795 buvo Vilniaus pranciškonų vienuolyne, 1798–1802 Troškūnų vienuolyno mokyklos vokiečių kalbos mokytojas. 1803–1810 buvo Dotnuvos vienuolyne. Nuo 1816 Kretingos mokyklos mokytojas ir parapijos vikaras. 1827–1835 Kretingos pranciškonų vienuolyno definitorius. 1835 parašė lietuvių kalbos gramatiką Kalbrieda Lezuwe Žemaytyszka soriedita par Kuniga Symona Grossa Definitoriu zokana S.Proncyszkaus kunegu bernardinu, prie jos lenkų–lietuvių kalbų žodynėlis (liko rankraštyje).

Algirdas Antanas Gliožaitis

Algirdas Žemaitaitis