Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Silvestras Leonas

XX a. teisininkas, karininkas, valstybės veikėjas.

Lẽonas Silvestras 1894 I 15 Leckavoje 1959, teisininkas, karininkas (pulkininkas), valstybės veikėjas. Studijavo Maskvos ir Charkovo universitetuose. Nuo 1916 tarnavo rusų kariuomenėje. 1919 liepą įstojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1925 baigė Lietuvos universiteto Teisės fakultetą. Nuo 1934 VI 16 Kariuomenės teismo pirmininkas. Leonas vadovavo Klaipėdos krašto nacių teismui (1934 XII 14–1935 III 26 neumanininkų ir sasininkų bylos svarstymui Kaune). 1938 III 24–1939 III 27 XVIII ir XIX ministrų kabinetuose vidaus reikalų ministras. Nuo 1940 gegužės Vyriausiojo tribunolo teisėjas. SSRS okupavus Lietuvą, suimtas ir kalintas Kaune, vėliau Maskvoje. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, išėjo į laisvę. 1944 sovietų vėl suimtas, kalintas Vilniuje, 1945 išvežtas į Abezės lagerį Komijoje, po to ištremtas į Irkutsko sritį. Į Lietuvą grįžo 1956.

Algirdas Antanas Gliožaitis