Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Silvestras Gimžauskas

XIX a. lietuvių rašytojas, kunigas.

Gimžáuskas Silvestras 1845 X 13Kirdeikiuose (Utenos aps.) 1897 IX 27Varšuvoje, lietuvių rašytojas, kunigas. 1876 baigė Vilniaus kunigų seminariją, 1877–1878 studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Bendradarbiavo Aušroje, Vienybėje lietuvininkų, Apžvalgoje, Šviesoje. Išleido eilėraščių ir publicistikos knygelę Ant Naujų metų Lietuvai dovanėlė (1879) ir kita. Parašė Pradžiamokslį lietuviško spausdinto ir rankraščio su pridėjimu skaitmano (1889), kalbotyros darbų. Rinko tautosaką, etnografijos ir tarmių medžiagą. Publicistikoje gynė katalikiškas pozicijas. Aušroje (1883, nr. 8–10) aštriai kritikavo S. Railos joje išsakytą nuomonę, kad jėzuitai, persekiodami protestantus, sudavę smūgį lietuvybei.

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Silvestras Gimžauskas / Iš LE