Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šilutės skautų tuntas

1933 Šilutėje veikusi skautų skiltis.

Šilùtės skáutų tùntas. 1933 Šilutėje veikė skautų skiltis, kuriai vadovavo D. Jonušaitytė. 1994 birželį Šilutėje skautai atnaujino veiklą dabartinių skautų vadovų A. Ežerinskio ir V. Urbos iniciatyva. 1995 Šilutėje įsikūrė skautų Skomanto (vadovas A. Ežerinskis), skaučių Jundos, Usėnų skautų Skalvių (vadovas V. Urba), Katyčių skautų Žemynos (vadovė B Vitkauskienė) draugovės. 1999 IX 25 šios draugovės susijungė į Šilutės skautų tuntą 1999 buvo 72 skautai. Dalyvauja visuomeninėje veikloje, organizuoja įvairius renginius, stovyklas ir žygius, bendradarbiauja su Krašto apsaugos savanorių pajėgomis, policija, gaisrininkais, pasieniečiais.

L: Šilutės kraštas. Enciklopedinis žodynas. Šilutė, 2000.