Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šilutės lietuvių biblioteka

lietuvių inteligentų įsteigta biblioteka Šilutėje.

Šilùtės lietùvių bibliotekà, įsteigta 1934 pavasarį, buvo išlaikoma miestelio inteligentų lėšomis. Turėjo per 700 knygų (1934), daugiausia grožinės literatūros. Gyventojai buvo aptarnaujami mokytojo Rinkevičiaus namuose. Šilutės lietuvių bibliotekai vadovavo 4 asmenų valdyba.

L: Šilutės kraštas. Enciklopedinis žodynas. Šilutė. 2000