Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šilutės dvaro kapinės

Šilutės dvaro dvarininkų Radkių ir Scheu‘ų šeimų kapinės.

Šilùtės dvãro kãpinės įkurtos 1830–1845, Šilutės dvarą valdant Radkių giminei, buvo prie H. Šojaus gatvės ir Atgimimo alėjos sankirtos dabartinėje Šilutėje. 1945 sunaikintos. 1945 buvo 20 kapaviečių (18 priklausė dvarininkų Radkių, 2 – Scheu‘ų šeimoms). Kapinės fiksuotos Šilutės miesto ir apylinkės 1860 ir 1912 žemėlapiuose, detaliuose 1913 ir 1928 Šilutės miesto brėžiniuose. 1882 Šilutės dvaro žemių kadastro registre pažymėtas 17,1 a kapinių plotas. 1830 uždarius senąsias kapines Verdainės bažnyčios šventoriuje, buvo atidarytos naujos kapinės tarp Verdainės ir Žibų, taip pat įsteigtos Šilutės dvaro kapinės tarp Šilokarčemos ir Žibų. Pirmasis čia palaidotas penkiametis Oskaras Radkė. Vėliau specialiame rūsyje palaidoti Richardas Eduardas Radkė (1805–1863) su šeima ir brolis Johnas Alexanderis Radkė (1814–1868) su šeima. Naujasis Šilutės dvaro savininkas Hugo Scheu‘us dvaro pirkimo–pardavimo sutartimi įsipareigojo išlaikyti Šilutės dvaro kapinėse esančius pardavėjo šeimos kapus. 1930 H. Scheu‘ui paliepus, kapinės aptvertos tvora, į jas nutiestas kelias, perdažyti išlikę kryžiai, suregistruotos ir sugrupuotos kapavietės. Kapinėse palaidotas ir pats H. Scheu‘us (1845–1937; ant jo kapo buvo pastatytas juodo švediško granito paminklas, 1945 dingęs) bei jo vyriausias sūnus Erichas (1876–1929). Kapinės pradėtos naikinti 1945, buldozeriu sulyginant kapus. Sovietmečiu jos laikytos fašistinėmis, nes jose palaidotas H. Scheu‘aus anūkas Werneris Scheus‘us, Antrojo pasaulinio karo metais buvęs Šilutės SS dalinio vadas; kiti liaudį engę vokiečių dvarininkai. XX a. VI–VII dešimtmetį kapinių sklypas pateko į greta besikuriančios Hidraulinių pavarų gamyklos teritoriją, ant jų iškilo sandėlis su pašiūrėmis. 1989 Šilutės I vidurinės mokyklos bendruomenė kreipėsi į Šilutės rajono ir Hidraulinių pavarų gamyklos vadovus, prašydama nugriauti užtvaras, leisti sutvarkyti kapines. Rajono Tarybos pirmininko V. Sturio dėka 1990–1991 tai buvo padaryta. Perlaidoti H. Scheu‘aus palaikai, 1999 jam pastatytas paminklas. 2003 Šilutės dvaro kapinės įtrauktos į Lietuvos Kultūros vertybių registrą (saugomas plotas 0,18 ha).

Darius Barasa