Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šilgalių (6) pradinė mokykla

Šilgaliuose (6) nuo XIX a. vidurio veikusi pradinė mokykla.

Šilgali (6) pradnė mokyklà, įsteigta XIX a. viduryje. Lankė čionykščio dvaro, girininkijos bei kelių aplinkinių sodžių vaikai. Mokyta vokiečių kalba, nors dar 1905 lietuviai sudarė 84,1 % vietos gyventojų. Šios dėstomosios kalbos neatsisakyta ir laikotarpiu tarp dviejų pasaulinių karų. 1936 dirbo Klaipėdos mokytojų seminarijos auklėtinis Rosenbachas. Mokė 37 vaikus bei paauglius – 17 mergaičių ir 20 berniukų. Mokyklai priklausė 1,5 ha žemės sklypas. Atėjus sovietų valdžiai kaimas išliko, mokykla neuždaryta. Nuo 1990 ji veikia kaip pagrindinė mokykla.

Albertas Juška

Iliustracija: Šilgalių (6) buvusios mokyklos sodyba, 2000