Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šilėnų pradinė mokykla

Šilėnuose 1737 įkurta pradinė mokykla.

Šilnų pradnė mokyklà, įkurta didžiuoju mokyklų steigimo laikotarpiu – 1737. Gerą pusšimtį metų vaikus mokė menkos kvalifikacijos šulmistrai. 1796 mokyklai įgijus parapinės mokyklos statusą, vaikus mokė daugiau išsilavinę asmenys. Nuo 1849 H. Zimmeckas, nuo 1851 Karalienės mokytojų seminarijos auklėtinis G. Zimmermannas, 1877 jį pakeitė tą pačią seminariją baigęs G. Schröderis. Laikantis tradicijos vėliau dirbti siųsti Karalienės mokytojų seminariją baigę pedagogai – 1878 K. Fritzas, 1884 M. Leiberis. Visų jų pavardės vokiškos, tačiau XIX a. dirbę pedagogai dar mokėjo ir senųjų vietos gyventojų kalbą. Ji išguita 1873 šalies valdovams priėmus prievartinės germanizacijos įstatymus.

Albertas Juška

Iliustracija: Šilėnų liaudies mokyklos moksleiviai ir mokytojas, iki 1938 / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondų