Mažosios Lietuvos
enciklopedija

šienavimas Nemuno deltoje

šienavimo Nemuno deltoje ypatybės.

šienãvimas Nẽmuno dèltoje. Ūkininkai, neužtekdavę savo pievų šieno ar laikydavę daugiau gyvulių, nuomodavo plotus Nemuno deltos lankose ar miškuose. Tekdavo daug važinėti: pjauti, džiovinti, vežti į namus. Į toliau esančias pievas šienautojai išsikeldavo ilgesniam laikui. Šieną dažniausiai veždavo 1 vežimu. Jei darbas buvo skubus ar pavykdavo sutelkti daugiau žmonių, veždavo 2 ar 3 vežimais: viena pora lauke pakraudavo vežimą ir parveždavo, kita – daržinėje sukraudavo į šalinę, o pirmoji pora arklius perkinkydavo į kitą vežimą ir išvažiuodavo. Kitas šienavimo būdas: šienas ant žaiginių, įtaisytų kelios pėdos nuo žemės, krautas į dideles kupetas ir vežtas žiemą, o žaiginiai buvo paliekami kitiems metams. Kuršių nerijoje, kur pievų buvo mažai, žvejai jas nuomodavo Nemuno deltoje: patys plotus nusišienaudavo ir rudenį pargabendavo valtimis. Pakalnės apskrities gyventojai šienavimą pradėdavo birželio viduryje. Jis, priklausomai nuo oro, trukdavo iki 4 savaičių. Užliejamų pievų drėgmė neleisdavo šienaujant naudoti mašinų, todėl didelius plotus vyrai šienaudavo dalgiais, rankomis atlikdavo kitus darbus. Kartais darbininkai nakvodavo lauke. Šienauti pradėdavo ryte tuoj po saulės patekėjimo ir baigdavo įkaitus orui, išdžiūvus žolei. Nupjautą žolę palikdavo džiūti, o po pietų apversdavo. Vakare apdžiūvusią žolę sugrėbdavo į eiles, vėliau suformuodavo mažas kupetas. Kitą rytą kupetas su šakėmis išsklaidydavo ir grėbliais išskirstydavo. Tai kartodavo kasdien, kol žolė galutinai sudžiūdavo. Jei namie pristigdavo šieno, dalį jo pargabendavo valtelėmis. Likusią dalį šieno sunešdavo ant specialiai pievoje paruoštų nuo vandens paaukštintų medinių stovų ir čia sukrovę palikdavo iki žiemos. Žiemą jį iš čia į namus parveždavo arklinėmis rogėmis. Rugpjūčio viduryje prasidėdavo antrasis šienavimas (atolas), tačiau šieno kiekis ir kokybė būdavo menkesni.

L: Kukulies W. Heuernte in Tawe // Die Elchniederung. 1998. Nr. 27.

Vacys Milius

Iliustracija: Dvikinkė šienapjovė / Iš MLEA

Iliustracija: Šienapjūtė Nemuno deltoje, iki 1944 / Iš Herderio instituto fotoarchyvo (Herder-Institut e. V. Bildarchiv)

Iliustracija: Šieninė Klemkiškiuose, 1992

Iliustracija: Javų derliaus nuėmimas Nemuno deltoje, iki 1944 / Iš MLEA