Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Siegfried Hendel

Zygfridas Hendelis, XX a. Prūsijos dailininkas.

Hendel Siegfried (Zygfridas Heñdelis) 1912 II 29Dancige 1989 II 15Hoffnungstahle (Vokietija), Prūsijos dailininkas. Augo spaustuvininko šeimoje, mokėsi Dancigo meno mokykloje, Berlyno dailės akademijoje, po to persikėlė studijuoti į Karaliaučiaus meno akademiją, ypač žavėjosi Loviso Corintho kūryba. Kaip šios akademijos studentas lankėsi Kuršių nerijoje. Spėjama, kad galėjo būti susijęs su Dailininkų kolonija Nidoje. Prieš Antrąjį pasaulinį karą perėmė tėvo verslą ir dirbo spaustuvėje. Karo metu rusų paimtas į nelaisvę – iki 1949 kalėjo viename iš Šiaurės Rusijos lagerių, kur buvo verčiamas daryti daug rusų dailininkų kūrinių kopijų – ypač I. Šiškino Rytas pušyne, kurio kopijų nutapė per 1500. Grįžęs į Vokietiją, dažnai keitė gyvenamąją vietą, kurį laiką dirbo meno leidykloje Maler aus Leidenschaft. Anksti išėjo į pensiją ir atsidėjo tapybai. Kadangi visi prieškariniai darbai buvo sunaikinti karo metu, Mažosios Lietuvos, Kuršių nerijos, Mozūrijos peizažus atkūrė iš atminties (kaip ir E. Mollenhaueris, A. Degneris, H. J. B. Kallmeyeris). Hendelio kūryba pasižymi abstrahuota formos pajauta ir intensyviu koloritu, būdingu ekspresionistinei tapybos krypčiai, tačiau joje nemaža ir realizmo elementų. Pasaulėvaizdis subjektyvus ir emocingas – pasižymi dramatiškumu ir poetiškumu. Mykolas Žilinskas su Hendeliu susipažino 1984, kai Europos akademijos patalpose Berlyne vyko dailininko paroda. Tada M. Žilinskas įsigijo keletą tapytojo kūrinių, dar keletą nusipirko vėliau. 12 Hendelio kūrinių šiuo metu saugoma M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. Žilinsko kolekcijos skyriuje.

Violeta Krištopaitytė

Iliustracija: Kuršių nerija, po 1949. Popierius, mišri technika, 45,3×33 / Iš M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Mykolo Žilinsko kolekcijos

Iliustracija: Žvejų sodyba, po 1949. Popierius, mišri technika, 34,7x48 / Iš M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Mykolo Žilinsko kolekcijos