Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šernų miškai

miškai Klaipėdos apskrityje, 7 km į pietvakarius nuo Gargždų.

Šern miška, Šern ir Pliakalnio miška yra Klaipėdos apskrityje, 7 km į pietvakarius nuo Gargždų. Plotas 900 ha. Šernų miškų šiaurės vakarų dalimi ir vakariniu pakraščiu teka Minija. Reljefas banguotas. Dirvožemiai velėniniai jauriniai priesmėliai, vietomis priemoliai. Kultūrinės kilmės medynų 19 %. Pušynų yra 52 %, beržynų 26 %, eglynų 11 %, juodalksnynų 5 %, ąžuolynų 2 %, baltalksnynų, drebulynų, liepynų ir uosynų po 1 %. Jaunuolynai sudaro 34 %, pusamžiai medynai 61%, pribręstantys 3%, brandūs 2%. Nemaža stirnų, kiškių, yra kiaunių, lapių, usūrinių šunų, barsukų, ūdrų, bebrų, jerubių, slankų. Auga introdukuotų medžių (raudonųjų ąžuolų, maumedžių, pocūgių ir kt.), senų, labai našių kultūrinės kilmės eglynų ir dviardžių pušynų su eglėmis. Miške yra Šernų kapinynas, piliakalnis, vadinamas Gedimino pilimi, medžiotojo skulptūra, auga gamtos paminklas – ąžuolas. Prie Minijos yra Minijos ichtiologinis draustinis.