Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Šereitlaukio pradinė mokykla

Šereitlaukyje nuo 1835 veikusi pradinė mokykla.

Šeretlaukio pradnė mokyklà, įsteigta 1835. Sudarytas komitetas, stokodamas lėšų, atskiro namo nusprendė nestatyti, mokyklos reikmėms pritaikyti didesnę trobą. Pirmasis mokytojas – Ragainės apskrities Kakšių kaimo laukininkų sūnus Friedrichas Bockas – kurį laiką mokėsi Širvintoje veikusiame privačiame preperandume. Po 3 metų F. Bockas perkeliamas į kitą mokyklą ir pamokos Šereitlaukio pradinėje mokykloje nutrūko. Vilkyškių parapijos kunigas E. Ch. Packhäuseris raštu kreipėsi į valdžią: neatsiradus galinčio šį darbą tęsti vaikai užmirš viską, ką išmoko. Rudeniop vaikus mokyti ėmėsi šulmistras Ch. Ulrichas, gimęs netolimame Krauleidžių kaime. Jo vedamas pamokas lankė apie 40 vaikų bei paauglių. Mokyta greičiausiai gimtosiomis kalbomis, nors lietuvių skaičius šiose apylinkėse tuokart tesudarė kiek daugiau nei penktadalį dvaro ir kaimo gyventojų. Po Pirmojo pasaulinio karo vaikus mokė O. Rosenbachas. 1929 jį pakeitė Klaipėdos mokytojų seminarijos absolventas Knochas. 1936 mokyklą lankė 18 vaikų – 10 mergaičių ir 8 berniukai. Iš jų 17 išpažino evangelikų liuteronų, 1 – katalikų tikėjimą. Po Antrojo pasaulinio karo Šereitlaukio dvaras ir kaimas sunyko, gyventojų sumažėjo. 1997 buvo likę 36 ūkiai su 82 gyventojais, tad mokykla uždaryta.

Albertas Juška