Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sendvaris

dvaras 2 km į rytus nuo Klaipėdos.

Séndvaris (vok. Althof), dvaras 2 km į rytus nuo Klaipėdos. Kūrėsi kaip Klaipėdos pilies galvijų laikymo vieta (vok. Viehhof). Pirmąkart paminėtas 1376 Kryžiuočių ordino Klaipėdos komtūrijos inventoriuje. Pilies poreikiams Sendvaryje buvo laikomi arkliai, karvės, kiaulės, avys ir kiti gyvuliai. Nuo XV a. pabaigos galvijų kiemas buvo prižiūrimas nebe Ordino brolio, bet pasauliečio prievaizdo. Po Ordino sekuliarizacijos perėjo Klaipėdos valsčiui, buvo jo palivarkas. XVI a. viduryje įkūrus Naujadvarį senajam palivarkui prigijo Sendvario pavadinimas. XVII a. pradžioje Sendvario žemės sudarė daugiau nei 28 ūbus ir 29 margus, vėliau teritorija mažėjo. 1723 Sendvaris tapo domenų valsčiaus, vadinto Sendvariu arba Klaipėdos valsčiumi, centru. Valsčiaus administravimo teisė konkurso būdu būdavo išnuomojama vadinamiesiems generaliniams nuomininkams. 1785 Sendvaris minimas kaip Įsruties apskrities Klaipėdos valsčiaus karališkasis palivarkas su 3 vėjo, 1 vandens malūnu ir 7 ugniakurais. 1804 palivarkas pervestas į paveldimąją nuomą. Pirmojo nuomininko Johno Ruppelio pastangomis 1817 Sendvariui suteiktas bajoriškojo dvaro statusas, 1829 – visos disponavimo ir paveldėjimo teisės. Po J. Ruppelio mirties (1833), Sendvaris atiteko jo dukteriai; jai mirus – jos vyrui Friedrichui L. G. von Goeckingkui, kuris 1843 Sendvarį pardavė Ulrichui L. A. Kosmarckui. Iš jo sūnaus 1902 dvarą nupirko Antonas Conradas, jam 1932 mirus Sendvarį valdė paskutinysis savininkas Heinrichas Conradas (Heinrichas Konradas). XIX a. viduryje Sendvaris sudarė Klaipėdos apskrities Barškių valsčiaus dvaro apygardą. 1883 dalyje dvaro apygardos įkurta Joniškės kaimo bendruomenė. 1871 apygardoje buvo 10 gyvenamųjų namų, 146 gyventojai (17 katalikų), 1905 – 9 gyvenamieji namai, 165 gyventojai (39 katalikai, 2 lietuviai), 1910 – 156, 1925 – 175 gyventojai. 1923 I 12–13 Klaipėdos krašto sukilimo metu prie Sendvario vyko lietuvių ir prancūzų pajėgų susirėmimai. 1939 dvaro apygardos teritorija prijungta prie Gedminų bendruomenės. Priklausė Klaipėdos žemininkų parapijai. Išlikę dvaro rūmai, kiemas, ūkiniai pastatai.

L: Elertas D. Sendvaris // Klaipėdos dvarai. Klaipėda, 2005.

Vasilijus Safronovas

Iliustracija: Sendvario rūmai sugriauti per Rusijos kariuomenės įsiveržima, 1920 / Iš Viktoro Raševskio rinkinio

Iliustracija: Sendvario rūmai, 2005