Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sembos vyskupija

Katalikų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas.

Sémbos vyskupijà įkurta 1252 kaip Katalikų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas. Pirmasis vyskupas Dietrichas I. 1528 sudaryta evangelikų liuteronų Sembos vyskupija. Jai priklausė Karaliaučiaus, Žiokų, Fischhauseno, Laukstyčių, Sūdavos, Tepliavos, Toplaukio, Jurbarko, Ragainės, Labguvos, Klaipėdos parapijos. 1528 iš Varmės vyskupijos buvo prijungtos Brandenburgo, Balgos, Ylavos, Barštyno, Šipapilio, Bartų, Kreuzburgo, Friedlando, Šventapilės, Dumnavos, Žintų, Girdavos parapijos. Centras iš pradžių buvo Karaliaučiuje, vėliau Fischhausene.1577 Sembos vyskupija prijungta prie Pamedės vyskupijos.

L: Lukšaitė I. Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje: XVI a. trečias dešimtmetis–XVII a. pirmas dešimtmetis. V., 1999.