Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Seke, die

lituanizmas vokiečių rytprūsiečių šnektoje.

Seke, die, lituanizmas vokiečių rytprūsiečių šnektoje iš liet. sėkis, sėkia – sekluma. Plg. Krokų Lankos ragas vok. Zeckeragge < Seckenragge, liet. Sėkio ragas.

Vilius Pėteraitis