Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Sebastian Haffner

Sebastijonas Hafneris, XX a. vokiečių publicistas, teisininkas.

Haffner Sebastian (Sebastijonas Hàfneris), tikr. Pretzel Raimund 1907 XII 26 Berlyne 1999 I 2 ten pat, vokiečių publicistas, teisininkas. 1934 baigęs teisės studijas, pradėjo aktyviai dalyvauti spaudoje. 1938 buvo priverstas emigruoti į Didžiąją Britaniją. 1961 sugrįžo iš emigracijos ir apsigyveno Vakarų Berlyne. Buvo vienas žymiausių Vakarų Vokietijos publicistų. Ypač populiarūs buvo jo straipsniai ir knygos istorinėmis temomis. 1978 išleista Haffnerio knyga Preussen ohne Legende [Prūsija be legendų] susilaukė didžiulio visuomenės dėmesio. Ji buvo keliolika kartų perspausdinta. Knyga daug prisidėjo prie vadinamosios Preussenwelle [Prūsų bangos] kilimo. Atmesdamas legendas, Haffneris sugebėjo grakščia estetine forma sukurti naujovišką ir patrauklų Prūsijos praeities vaizdą. Išleido veikalus: Anmerkungen zu Hitler, 1978 [Pastabos dėl Hitlerio]; Im Schatten der Geschichte, 1985 [Istorijos šešėliuose]; Von Bismarck zu Hitler [Nuo Bismarko iki Hitlerio] ir kitų.

Vytautas Raudeliūnas