Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Schönwalde

bažnytkaimis tarp Karaliaučiaus ir Neuhauseno.

Schönwalde (rus. Jaroslavskoje), bažnytkaimis 12 km į šiaurės rytus nuo Karaliaučiaus, 6 km į rytus nuo Neuhauseno. XIV–XV a. sandūroje iš lauko akmenų ir plytų pastatyta bažnyčia (1864 restauruota). 1540 Valdavos seniūnijos mokesčių mokėtojų sąraše Schonenwaldt, Schonewalde kaime paminėta karčema ir 13 sodybų. 1785 buvo Tepliavos apskrities Valdavos valsčiaus karališkasis kaimas su vėjo malūnu ir 27 ugniakurais. XIX a. viduryje kaimo bendruomenė tapo Karaliaučiaus kaimiškosios apskrities valsčiaus centru. 1905 buvo 43 gyvenamieji namai, 397 gyventojai, 1910 – 398 gyventojai. Tuo pačiu pavadinimu 1905 minima ir Schönwaldės valsčiaus Konradswalde kaimo bendruomenės gyvenvietė su 9 gyventojais. 1928 prie Schönwaldės kaimo bendruomenės prijungti Kandainiai. 1933 buvo 518, 1939 – 553 gyventojai. 1939–1945 priklausė Sembos apskričiai. Po Antrojo pasaulinio karo išliko Schönwaldės bažnyčios bokštas ir sienų fragmentai.

Vasilijus Safronovas