Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Schondoch

Šondochas, XIV a. vokiečių klajojantis poetas.

Schondoch (Šòndochas), XIV a. vokiečių klajojantis poetas. Jam priskiriami 2 kūriniai: poemos Die Königin von Frankreich [Prancūzijos karalienė] ir Litauer [Lietuvis]. Pastaroji siejama su Prūsija: veiksmas vyksta prūsų žemėje (vok. im Prussenlande), o jo kulminacijos ir atomazgos vieta Torunė – vienas pagonių riterių pamatąs, kaip Torunės kunigas sukapojąs stiprų vyrą į 3 gabalus (Švč. Trejybės simbolika), iš kiekvienos jų atsirandą po milžiną, o kunigas juos suryjąs; apie tai riteris pranešąs savo karaliui, kuris nori būti toks pat galingas; kunigas raginąs karalių apsikrikštyti. Vokiečių mokslininkai, tyrinėję poemą Litauer, ginčijasi, kas galėjo būti pakrikštyto lietuvio (t. y., Lietuvos karaliaus) prototipas – Mindaugas ar Kęstučio sūnus Butautas (pakrikštytas Karaliaučiuje). 1976 Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis poemą išvertė į lietuvių kalbą (praleido keletą eilučių) pavadinimu Lietuvių karaliaus krikštas (išleista Čikagoje).

L: Strauss A. Ein Werk aus der Deutschordensliteratur // Annaberger Annalen, 1998, nr. 6.

Jurgis Mališauskas