Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Saulius Žukas

lietuvių literatūrologas, leidėjas.

Žùkas Saulius 1952 X 3 Kaune, literatūrologas, leidėjas. 1975 Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1978 dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute, 1990–2005 dėstė Vilniaus universitete. 1992–2002 vadovavo Algirdo Juliaus Greimo semiotinių studijų centrui; docentas (1997). Nuo 1992 leidyklos Baltos lankos steigėjas ir direktorius, žurnalo Baltos lankos vienas redaktorių. Išleido studijas Tautosaka dabartinėje lietuvių poezijoje (1983), monografiją Simonas Daukantas (1988), Pirmoji lietuviška knyga ir jos kultūrinis kontekstas: Martyno Mažvydo Katekizmas (1995; vertimai į anglų (1996), vokiečių ir rusų 1997 kalbas), studiją Vaižganto „Dėdžių ir dėdienių“kulminacija: Semiotinė analizė (1999), Kristijono Donelaičio kūryba (2000) ir kita. Su Algirdu Juliumi Greimu parašė knygą Lietuva Pabaltijy: Istorijos ir kultūros bruožai / La Lithuanie: Un des Pays Baltes (1993).