Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Saulius Gulbinskas

XX–XXI a. lietuvių geologas.

Gulbnskas Saulius 1961 I 21 Kaune 2016 VI 21 Klaipėdoje, geologas. 1983 baigė Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą. Nuo 1983 dirbo Geografijos, nuo 2002 – Geologijos ir geografijos instituto vyresniuoju mokslo darbuotoju. Nuo 1998 dėstė Klaipėdos universitete. Daktaro disertacijoje (1994) išnagrinėjo šiuolaikinių dugno nuosėdų susidarymo ypatumus Kuršių mariose ir Baltijos akvatorijoje. Mokslinėje veikloje daugiausia dėmesio skyrė Mažosios Lietuvos pajūrio, Kuršių nerijos bei Baltijos jūros ir jos priekrantės šiuolaikiniams sedimentacijos ir geodinamikos procesams įvertinti, racionaliai gamtonaudai organizuoti, kvartero geologijos, geoekologijos problemoms. Lietuvos ir užsienio spaudoje yra paskelbęs per 30 mokslinių straipsnių.

Algirdas Gaigalas